Categories
Uncategorized

Per te dalluar domatet bìo qe kane shìjen e dìkurshme, kjo eshte menyra qe do t’ju ndìhmoj

Frutat dhe perimet e modifikuara gjenetikisht mund të dëmtojnë seriozisht shëndetin tuaj. Për shkak se tani ato shiten kudo, është e lehtë të biesh në grackë. Në këtë mënyrë do të dalloni domatet mu ta nte.

Domatet janë shumë të ushqyeshme, edhe pse duhet të kemi kujdes në konsumimin e tyre. A e dimë se çfarë hamë?

Fatke qësisht, kjo perspektivë shpesh na bën të mby temi kur është koha për të filluar një projekt.

Ka shkencëtarë dhe industri që i mbështesin dhe ndikojnë që ne të ndihemi të sigurt, por ne duhet të jemi në gjendje të njohim dallimet dhe të bëjmë zgjedhje të ndërgjegjshme.

Herë pas here është thënë se produktet e modifikuara gjenetikisht shkaktojnë ale rgji dhe sëm undje dhe shumë vende e kanë përjashtuar prodhimin dhe konsumimin e tyre, si Australia, Meksika, Peruja, Japonia dhe Bashkimi Europian.

Kështu do t’i dalloni

Produktet për prodhimin e të cilave janë përdorur ant ibio ti kë, pesticide dhe ple hra, kanë një kod 4-shifror. Për shembull një banane ka kodin 4011.

Nga ana tjetër, perimet dhe frutat organike të prodhuara pa kimikate sintetike kanë një numër pesëshifror që fillon me numrin 9 ndërsa speciet përkatëse të mod ifik uara gje net ikisht kanë një kod pesëshifror që fillon me 8.

Kështu një banane organike ka kodin 94011 ndërsa banania e mo difi kuar gje ne ti kisht ka kodin 84011.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *